Toekomstplan Bijlstraat en Bijldwarsstraat Hippolytushoef, dat doen we samen met de bewoners

In april 2016 heeft Beter Wonen de huurders van de 42 woningen aan de Bijlstraat en Bijldwarsstraat geïnformeerd over het voornemen om samen met de bewoners een toekomstplan te maken voor deze woningen.

Een spannend en nieuw traject voor de bewoners en Beter Wonen. Er was toen nog niet bekend voor welke aanpak zou worden gekozen en welke aannemer het plan verder zou gaan uitvoeren.

Hierna zijn er meerdere bewonersbijeenkomsten geweest. In januari 2017 hebben drie ontwikkelende partijen hun planvoorstel aan de bewoners en Beter Wonen gepresenteerd. Met de aanwezige bewoners zijn vervolgens de gepresenteerde plannen besproken en is er door hen aangegeven wat beter kon en wat er nog in de plannen miste.

Begin maart 2017 is de voorkeur van Beter Wonen met de bewoners besproken en geconcludeerd dat het draagvlak zeer groot is om de plannen met Bouwgroep Dijkstra Draisma verder uit te werken. Inmiddels is er met de bewoners een referentieproject bezocht in Breezand en wordt het toekomstplan samen met de bewoners verder uitgewerkt. Naar de bewoners is de verwachting uitgesproken om het project in 2018 daadwerkelijk te realiseren.

Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft hierover ook een artikel op hun website geplaatst, vindt u het leuk om dat te lezen dan kunt u het artikel hier (https://www.ddwonen.nl/nieuws/samen-met-bewoners-toekomstplan-uitwerken-in-hippolytushoef/3) vinden.

Afbeelding Dijkstra Draisma complex 8 Afbeelding Dijkstra Draisma complex 8