Uitkomst Aedes Benchmark 2017

WBV Beter Wonen scoort de hoogste waardering!

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, voert elk jaar een vergelijking uit van de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling en maakt deze zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie.

Door de combinatie van lage bedrijfslasten en hoge klanttevredenheid heeft Beter Wonen een AA-waardering gekregen. Van de 298 deelnemende corporaties behoren we hiermee tot 1 van de 22 woningcorporaties die deze hoogste waardering hebben behaald. Daar zijn we best trots op!
Zo hebben nieuwe huurders ons gewaardeerd met een 8,1 terwijl het landelijk gemiddelde een 7,5 scoorde. Ook voor het onderdeel huurders met een reparatieverzoek kreeg Beter Wonen een 8,1 terwijl het landelijk gemiddelde een 7,5 kreeg. Voor het onderdeel vertrokken huurders kregen wij een 7,0 en het landelijk gemiddelde is een 7,4.

Beter Wonen heeft de ambitie om dit niveau de komende jaren tenminste vast te houden. Om dat te kunnen bereiken kijken we doorlopend kritisch naar de mogelijkheden voor verdere verbetering van de dienstverlening en het niveau van de bedrijfslasten.

Heeft u nog vragen, tips, opmerkingen of aanvullingen? Laat het ons weten!
We waarderen uw input die u, bij voorkeur via email aan ons kunt toesturen naar info@beterwonenhippo.nl (mailto:info@beterwonenhippo.nl)