Beperkte huurverhoging per 1 juli 2018

ingevoerd op 23-04-2018

 

Onlangs zijn alle huurders schriftelijk geïnformeerd over de huurverhoging per 1 juli a.s.

Maximale huurverhoging
Voor sociale huurwoningen bepaalt de overheid jaarlijks de maximale huurverhoging. De maximaal toegestane huurverhoging in 2018 bedraagt op corporatieniveau gemiddeld 2,4%, waarbij de huurverhoging op woningniveau kan oplopen tot 5,4%.

 

Laagste huurprijzen van de regio
De afgelopen jaren is geen huurverhoging berekend aan onze huurders omdat de extra inkomsten niet nodig waren. Gemiddeld genomen behoren de huurprijzen op Wieringen tot de laagste van de regio. Huurders van Woningbouwvereniging Beter Wonen profiteren daar blijvend van omdat iedere toekomstige verhoging over een lager bedrag wordt berekend.

 

Investeringen en stijgende lasten
Om de kwaliteit van de woningen én de continuïteit van Woningbouwvereniging Beter Wonen naar de toekomst toe te waarborgen moeten we doorlopend investeren in de bestaande woningvoorraad en in nieuwbouw. Daarnaast stijgen de lasten voor onderhoud, woningverbetering en beheer op dit moment bovengemiddeld snel en de verwachting is dat deze trend zich voorlopig zal doorzetten.

 

Besluit huurverhoging
Omdat we de betaalbaarheid voor onze huurders belangrijk vinden beperken we ons tot de minimaal noodzakelijk huurverhoging in plaats van de maximaal toegestane huurverhoging. Na een positief advies van de Huurdersbelangenvereniging Wieringen is dan ook besloten om de huurverhoging per 1 juli 2018 vast te stellen op 1,2% voor alle huurders. Het gemiddelde huurverhogingsbedrag bedraagt ongeveer € 5,50 per maand (en varieert van circa € 2 tot € 7 per maand).

 

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen over dit bericht? Laat het ons weten via info@beterwonenhippo.nl (mailto:info@beterwonenhippo.nl)