Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis!

ingevoerd op 03-08-2018

Moeten woningcorporaties nóg meer sturen op passend wonen? Door huren aan te passen aan inkomens en huurders daarmee te ’stimuleren’ om te verhuizen naar een woning die beter zou passen?

Wij vinden van niet en daarom pleiten we voor een benadering van de sociale huursector, waarin huurders niet als ‘tijdelijk verblijfsgerechtigden’ worden gezien, maar gewoon mensen die een betaalbare woning zoeken. Wij zien de sociale huursector als een volwaardig segment van de woningmarkt, waarbinnen wij betaalbare woningen verhuren aan een gevarieerd publiek met zo veel als mogelijk keuzevrijheid voor de bewoners zelf.

Deze denklijn is nader uitgewerkt in het pleidooi: ’Een huurwoning, geen voorziening maar een thuis’. (https://www.beterwonenhippo.nl/dl-1021-1-83030/download/pleidooi_een_huurwoning_geen_voorziening_maar_een_thuis.pdf)

 

Het pleidooi is een initiatief van de volgende corporaties:

Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Ben Broxterman

Wonen Noordwest Friesland, Rein Hagenaars

Woningstichting Nijkerk, Peter Toonen

Woonpalet, Wiepke van Erp Taalman Kip

Woningbouwvereniging Beter Wonen, Maurice Dirks

Woonstichting Langedijk, Tim van Ruiten

Woningstichting Kennemer Wonen, Dick Tromp

De Leeuw van Putten, Maarten de Booij

De Woonschakel, Albert Gieling

Woonwaard, Joke van de Berg en Pierre Sponselee

Woningstichting Het Grootslag, Hans Kröger

Woningstichting Leusden, Monique Brewster

Woningbouwvereniging Poortugaal, René Kouters

Woonborg, Esther Borstlap

Wooncompagnie, Stefan van Schaik