Maatschappelijke visitatie

ingevoerd op 24-04-2019

De Woningwet verplicht woningcorporaties om eens per vier jaar een maatschappelijke visitatie uit te laten voeren. Een maatschappelijke visitatie is een beoordeling door een onfhankelijke commissie van de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. De visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking.

In 2018 heeft Woningbouwvereniging Beter Wonen voor de eerste keer een visitatietraject doorlopen. De visitatie beslaat de periode 2014 tot en met 2017. Het visitatietraject is soepel verlopen, mede dankzij de medewerking van allerlei belanghebbenden.

Het definitieve visitatierapport (https://www.beterwonenhippo.nl/dl-1021-7-87862/download/l1454_visitatierapport_2014-2017_wbv_beter_wonen_14mrt2019.html) is medio maart jl. opgeleverd door de visitatiecommissie en voorzien van een bestuurlijke reactie (https://www.beterwonenhippo.nl/dl-1021-7-87863/download/l1454_bestuurlijke_reactie_wbv_beter_wonen_visitatierapport_2014-2017_id_36260.html) en gepubliceerd op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (www.visitaties.nl (http://www.visitaties.nl)). Op deze website is veel informatie te vinden over de visitatiemethodiek, ook zijn de rapporten van alle uitgevoerde visitaties in te zien en kunnen de uitkomsten van visitaties met elkaar worden vergeleken.

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen over dit bericht? Laat het ons weten via info@beterwonenhippo.nl (mailto:info@beterwonenhippo.nl)