Beperkte huurverhoging per 1 juli

ingevoerd op 26-04-2019

Onlangs zijn alle huurders schriftelijk geïnformeerd over de huurverhoging per 1 juli a.s.

 

Maximale huurverhoging
Voor sociale huurwoningen bepaalt de overheid jaarlijks de maximale huurverhoging. De toegestane huurverhoging in 2019 bedraagt 4,1% tot 5,6% (in geval van inkomensafhankelijke huurverhoging). 

 

Betaalbaarheid
De huurprijzen van de woningen van Beter Wonen behoren gemiddeld genomen tot één van de laagste van Nederland! Naar de toekomst toe willen we de woningen betaalbaar houden en tegelijkertijd blijven investeren in de kwaliteit van de woningen. Om dat te bereiken hebben we een doorrekening gemaakt van alle (verwachte) inkomsten en uitgaven voor de komende 10 jaar waarbij we rekening houden met een beperkte stijging van de huurprijzen: gemiddeld genomen inflatievolgend. De prijs-kwaliteitverhouding op woningniveau vinden we daarbij belangrijk.

 

Huurverhogingsvoorstel
Het afgelopen jaar is de inflatie uitgekomen op 1,7%. Het is onze inzet om de huurverhoging te beperken tot de minimaal noodzakelijke in plaats van de maximaal toegestane huurverhoging. Voor verreweg de meeste woningen blijft de voorgestelde huurverhoging onder dit percentage. Gemiddeld genomen komt de huurverhoging uit op 1,3%.

 

Afspraken met Huurdersbelangenvereniging
Over het huurbeleid voor de komende jaren maken we graag afspraken met de Huurdersbelangenvereniging. Het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zolang zich geen kandidaten melden, kunnen er geen afspraken worden gemaakt over o.a. het huurbeleid. Heeft u mogelijk interesse in een bestuursfunctie? Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Huurdersbelangenvereniging www.hbvwieringen.nl (http://www.hbvwieringen.nl)

 

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen over dit bericht? Laat het ons weten via info@beterwonenhippo.nl (mailto:info@beterwonenhippo.nl)