Op weg naar duurzaam wonen in 2033

Via onderstaande link vindt u een vereenvoudigde weergave (een Infographic) van onze routekaart naar het wonen op Wieringen in het richtjaar 2033. 

link naar het openen van de Infographic (/content/1021/download/clnt/92916_Infographic_Beter_Wonen_Portefeuillestrategie_(ID_38749).pdf)

Op basis van de te verwachten demografische ontwikkelingen (verandering huishoudsamenstelling) en onze doelstellingen passen we de woningen stap voor stap aan. Onder andere door verduurzaming van de bestaande woningen en door sloop en vervangende nieuwbouw.

Heeft u hierover nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op via e-mail aan info@beterwonenhippo.nl (mailto:info@beterwonenhippo.nl)