Jaarstukken 2019 en besluitvorming ALV

Normaal gesproken staat deze periode in het teken van de Algemene Ledenvergadering, waarbij de leden onder andere wordt gevraagd om vaststelling van de jaarrekening en verlening van decharge aan de bestuurder voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Als gevolg van de coronamaatregelen is het voorlopig onmogelijk om een Algemene Ledenvergadering als fysieke bijeenkomst te organiseren. Daarom hebben we gekozen voor een alternatieve manier om de vereiste besluitvorming door de leden toch te laten plaatsvinden.

Met het jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Op de eerste plaats aan de leden van de vereniging, maar verder ook aan overige belanghebbenden zoals de huurders, woningzoekenden, de gemeente en de externe toezichthouders. Met de infographic van het jaarverslag kunt u een indruk krijgen van de ‘highlights’ van 2019. De volledige versie van het jaarverslag en de jaarrekening geeft daar vanzelfsprekend het meest volledige beeld van.            

Kort samengevat was 2019 een bijzonder mooi jaar voor Woningbouwvereniging Beter Wonen. De vereniging staat er goed voor, zowel financieel als organisatorisch. Eind 2019 is dat bekroond met een dubbele top 10-notering (lage bedrijfslasten én laag huurprijsniveau) in de landelijke benchmark met bijna 300 deelnemende woningcorporaties uit heel Nederland. Verder hebben we weer recht gedaan aan onze naam door de investeringscapaciteit in te zetten voor de lokale opgaven voor verduurzaming en nieuwbouw.

Toch stond 2019 (jammer genoeg) niet alleen maar in het teken van hoogtepunten. We hebben namelijk ook ontwikkelingen gesignaleerd die ons zorgen baren. Variërend van zorgen over de impact van de coronacrisis op de langere termijn en (politieke) ontwikkelingen als de opeenstapeling van belastingen waar woningcorporaties aanhoudend mee worden geconfronteerd. En meer op lokaal niveau is het gebrek aan kandidaten voor het bestuur van de huurdersorganisatie een aanhoudend punt van zorg.

U leest er alles over (en meer) in de volledige versie van ons jaarverslag (download onder dit bericht). Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via secretariaat@beterwonenhippo.nl (mailto:secretariaat@beterwonenhippo.nl)