Maatregelen corona en bereikbaarheid

Om de gezondheid van onze medewerkers (en de medewerkers van bedrijven die voor ons werken), onze huurders en overige bezoekers niet in gevaar te brengen hebben we maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

 

Met ingang van 15 december 2020 treffen wij de volgende maatregelen:

 

Bereikbaarheid
Ons kantoor is alleen op afspraak toegankelijk voor bezoekers. Telefonisch en digitaal zijn we gewoon bereikbaar via 0227-594620 of info@beterwonenhippo.nl (mailto:info@beterwonenhippo.nl) voor de dagelijkse dienstverlening (o.a. algemene inlichtingen, vragen over huurbetalingen, huuropzegging, woonruimteverdeling, reparatieverzoeken, enz.)


Klantcontacten
Bij klantcontacten op locatie verifiëren medewerkers vooraf of u of eventuele gezinsleden gezondheidsklachten hebben (verkouden, hoesten, koorts enz.) om te bepalen of de afspraak of werkzaamheden in de woning door kan gaan. Wij zijn daarbij extra zorgvuldig met risicogroepen (o.a. ouderen, mensen met hart- en vaatziekten, mensen die medicijnen gebruiken waardoor hun immuunsysteem verzwakt is). Staat er met u al een afspraak gepland, bijvoorbeeld om uw huurcontract te tekenen? Wij nemen dan vooraf contact met u op om te vragen of u gezondheidsklachten heeft, in risicovol gebied bent geweest of behoort tot een risicogroep.

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten met meerdere bewoners of woningzoekenden komen te vervallen. Betrokkenen worden hiervan door ons op de hoogte gesteld. Indien mogelijk wordt u hierover telefonisch geïnformeerd.

Reparaties/onderhoud
Reparatieverzoeken kunnen gewoon via 0227-594620 of via onderhoud@beterwonenhippo.nl (mailto:onderhoud@beterwonenhippo.nl) aan ons worden doorgegeven. Noodzakelijke reparatiewerkzaamheden worden zo veel als mogelijk uitgevoerd. Alle overige reparatiewerkzaamheden in de woning kunnen door de maatregelen langer duren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de woning, wordt de vraag gesteld of er personen in de woning zijn die gezondheidsklachten vertonen. Twijfelt u erover of  een reparatie nu kan worden uitgevoerd? Neemt u dan contact met ons op. Telefonisch kunnen we beoordelen of de reparatie nu moet worden uitgevoerd of kan worden uitgesteld naar een later moment.

 

Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over de coronamaatregelen of heeft u gewoon behoefte aan een gesprek? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0227-594620.